Beurspromotie

                                         Afbouw in Breder Perspectief !!

Beurs Promotie
Aan AfbouwXpo 2020 gaat een goed georganiseerde landelijke beurs-promotie campagne vooraf. In samenwerking met onze mediapartners, Cobouw, RTL 7. Omroep Brabant. Middels posters, Billboards.  Ook in de vakbladen zal AfbouwXpo 2020 ruimschoots onder de aandacht gebracht worden. Waaronder ook het AfbouwXpo beurs-magazine, aangevuld met sociale media waaronder Twitter, Facebook en LinkedIn.