Lead Generator

                                        Afbouw in Breder Perspectief !!

Alle bezoekersregistratie verloopt uitsluitend elektronisch. Na registratie wordt deze profielinformatie gevuld binnen het bezoekersdatabase. Deze database is via het internet in te zien en kan benaderd worden door elke exposant.

De elektronische aard maken data makkelijk over dragelijk en aanpasbaar. Bovendien bespaart u het onnodig gebruik van papier, met het risico van verlies of mutilatie van dien. Met een intelligente koppeling kan er gemakkelijk een verband worden gelegd tussen registratie, beursbezoek en het uiteindelijke stand bezoek.

Deze informatie kan vervolgens als overzicht dienen van de gegenereerde leads, dan wel gebruikt worden voor uitgebreide rapportages. Aan het einde van de beurs zijn alle verworven profielen en rapportages natuurlijk voor u, als exposant.